Acer eRecovery Management 5.0.3501

Acer eRecovery Management 5.0.3501

Acer Incorporated – Freeware – Windows
ra khỏi 47 phiếu
4 Stars User Rating
Acer eRecovery quản lý là một ứng dụng được thiết kế để giúp bạn sao lưu một hệ thống. Các tập tin sao lưu tạo ra có thể được sử dụng để khôi phục lại hệ thống một đến một nhà nước trước đó. Công cụ này được thiết kế cho người dùng máy tính xách tay ACER muốn khôi phục thông tin của họ sau khi một tai nạn hệ thống. Bạn cũng có thể tạo bản sao lưu định kỳ, nếu bạn muốn chắc chắn rằng bạn có thể khôi phục lại máy tính

Tổng quan

Acer eRecovery Management là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Acer Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.959 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Acer eRecovery Management là 5.0.3505, phát hành vào ngày 18/05/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/04/2008.

Acer eRecovery Management đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Acer eRecovery Management đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Acer eRecovery Management!

Cài đặt

người sử dụng 9.959 UpdateStar có Acer eRecovery Management cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản